Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Vergi Kanunları
 
Vergi Kanunları
Sosyal Güvenlik ve İş Kanunları
 
Genel
 
Uluslar arası Sosyal Güvenlik Anlaşmaları
Sosyal Güvenlik Matbu Formlar
 
Sosyal Güvenlik Matbu Formlar
Hesap Planı Örnekleri
 
Hesap Planı Örnekleri
Dilekçe Örnekleri
 
Dilekçe Örnekleri
Hesaplamalar
 
Hesaplamalar
Bültenler
 
Aralık 2016 Bülten
 
Nisan 2014 Bülten
 
Mart 2015 Bülten
 
Şubat 2015 Bülten
 
Ocak 2015 Bülten
 
Mayıs 2015 Bülten
 
Haziran 2015 Bülten
 
Temmuz 2015 Bülten
 
Ağustos 2015 Bülten
 
Eylül 2015 Bülten
 
Kasım 2016 Bülten

 
Aralık 2016 Bülten


Zorunlu Bireysel Emeklilikte Kademeli Geçiş...
1 Ocak 2017 itibariyle Otomatik BES'in 1000 ve üzeri işyerleri için zorunlu olacağı açıklandı.

Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girecek zorunlu BES sistemi ile ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamya göre Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım geçiş tarihleri aşağıdaki şekilde olacak:

 

Personel Sayısı

Geçiş Tarihi

1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler

01.01.2017

250-999 çalışanı olan işletmeler ve merkezi bütçeli kamu idareleri

01.04.2017

100-249 çalışanı olan işletmeler

01.09.2017

50-99 çalışanı olan işletmeler ve mahalli idareler ile kamu iktisadi teşekkülleri

01.01.2018

10-49 çalışanı olan işletmeler

01.07.2018

5-9 çalışanı olan işletmeler

01.01.2019


Kademeli geçiş sistemine göre Otomatik BES, ilk olarak 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için başlamakta. Dolayısıyla 1.000 üzeri çalışanı olan işyerlerinin, bir BES şirketiyle görüşüp, gerekli hazırlıkları yapmalarını önermekteyiz.


Resmi Defter Açılış Tasdikleri...

Mali yıl sonunda (özel hesap dönemi yok ise Aralık ayında) resmi defterlerin açılış tasdikinin yapılması gerekiyor.


E-Defter mükelleflerinin de; "yevmiye" ve "defteri kebir" dışında tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.


Tutulması gereken defterleri ve tasdik mecburiyetlerini özetleyen tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz:


Defter

Anonim Şirket

Limited Şirket

Bilanço Usulü (Gerçek Kişi)

Yevmiye

A / K /AT

A / K /AT

A / K /AT

Defteri Kebir

A / AT

A / AT

A / AT

Envanter

A / AT

A / AT

A / AT

Gen. Kur. Top. Müz.

A / D

A / D

-

Müdürler Kur. Karar

-

MD

-

Yön. Kur. Karar

A / K /AT

-

-

Pay Defteri

A / D

A / D

-

Damga Vergisi

A / AT

A / AT / *

-


Tabloda Kullanılan Kısaltmalar

 

 

A    : Açılış Gerekiyor

 

 

 

D    : Yeterli Sayfa Varsa Açılış Yapmadan Devam Edilebilir

MD: Mecburi Değil

 

 

 

K    : Kapanış Gerekiyor

 

 

 

AT  : Yeterli Sayıda Yaprak Varsa Dönemin İlk Ayında Ara Tasdik Mümkün

*     : Sürekli Mükellefiyet Yoksa Tutulması Gerekmiyor