Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Kurumsal
Haberler
Makaleler
Güncel

 
Haberler
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanması..
- Beklenen Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Sınırlamasıyla İlgili Düzenlemelerin Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı..
- Yabancı Para Cinsinden Yapılmış Bazı Sözleşmelerin TL’na Çevrilmesi..
- Tecil Faizi Yıllık %24'e, Gecikme Zammı ise Aylık %2'ye çıktı..
- Faiz Kazancı İçin Uygulanan Stopaj Oranları 3 aylık Geçici Süre İçin Değiştirildi..
- Varlık Barışında Süreler Uzatıldı..
- Stajyer Desteği Uzatıldı..
- 7143 Sayılı kanuna göre alacakların..
- Bedelli Askerlik Süresi Ücretsiz İzin Olarak Kullandırılacak..
- Yeni kıdem tazminatı tavanı açıklandı..
- Otomatik BES Sistemine Girecek İşyerleri...
- 1 Senden 1 Benden Esnaf Teşviki..
- Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulanmasında Erteleme..
- Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı..
- İşveren Vekili Tarafından Yürütülebilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Çalışan Sınırı Artırıldı..
- SGK ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin Yapılandırma..
- İlk 3 aylık Geçici Vergi Süresi Uzatıldı..
- Konut teslimlerinde KDV ve Tapu Harcı İndirimi..
- İmalat sanayinde kullanılmak üzere KDV istisnası ve faydalı ömür...
- Kreş ve gündüz bakımevlerine yapılan ödemeler için Gelir Vergisi İstisnası..
- Posta ve Kargo ile Yurtdışından Gelen Eşyada Vergi Muafiyeti..
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Süresi Uzatıldı..
- SGK Otomatik İşyeri Tescili..
- KDV Kanununda Büyük Reform Mecliste..
- "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı..
- Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Bildirim Yükümlülüğü..
- 1774 Sayılı Kanun uyarınca işyerlerinin çalışanlarının kimlik bilgilerini..
- Yurt İçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz ve Dövize Endeksli Kredilere İlişkin Düzenleme..
- Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulanmaya Başlanılması..
- Ocak 2018 İtibariyle Otomatik BES Kapsamına Girecek Olan İşyerleri..
- Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans Eğitimi..
- 2018 Yılı Birinci Dönem Yurtiçi ve Yurt Dışı Harcırah/Gündelik Tutarları Belirlendi..
- İşsizlik Ödeneği İçin Yeni Tutarlar Belirlendi..
- 2018 Çok Pratik Bilgiler yayında..
- Torba Yasadaki Bazı Önemli Değişiklikler..
- Muhtasar SGK Bildirgelerinin Birleşmesi Erteleniyor..
- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne eklenmiş ve Resmî...
- İşe İade Davalarında Arabuluculuk Uygulaması Geliyor..
- Stajyerler İçin Ödenen Devlet Katkısı..
- İşçi Alacaklarında Arabuluculuk ve İşçi Alacaklarında Zamanaşımı..
- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması..
- Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayınlandı (Seri No:4)
- Yapım ve İlgili İşlerde KDV Tevkifat Oranında Değişiklik..
- Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerden Dolayı İnceleme veya Takdire Sevk’e Son..
- Sevk İrsaliyesi ve Benzeri Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda...
- Çalışandan Fazla Çalışma Onayının Alınmasına Yönelik Uygulama Kalktı...
- Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Duyuru...
- SGK Prim Ödeme Tarihi Uzatıldı..
- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı...
- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı..
- Bordro Parametreleri...
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hakkında...
- 1 Temmuz İtibariyle Otomatik BES Kapsamına Girecek Olan Çalışanlar..
- İhracat'ta E-Fatura Dönemi Başlıyor..
- Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması..
- Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin SGK Prim Teşviki..
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulaması..
- SGK borcunu yapılandıranlardan ilk taksiti ödemeyenler...
- 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren...
- İşbaşı Eğitim Programlarında İşsizlik Kriterinin Değişmesi..
- Stajyer Ücretleri...
- Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi için Bildirim Süresi Uzatıldı...
- İhracatçı Firma Yetkililerine Yeşil Pasaport Verilmesi...
- Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik...
- Yurtdışı Kredilerde KKDF indirimi...
- Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Getiren 6824 Sayılı Kanun Yayımlandı..
- Yabancılara Konut Satışında KDV İstisnası
- Vergi ve SGK İşyeri Sicil Numaralarının Birleştirilmesi İşlemi...
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi...
- Stajyer Desteği...
- Yeni İstihdam Prim ve Gelir Vergisi Teşviki..
- Torun Bakan Büyükannelere Maaş Projesi..
- SGK Borçlarının Yapılandırması Sürelerinde 4 Aylık Süre Uzatımı..
- Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı...
- Stajyer Öğrencilerle ilgili 9 Aralık 2016’da yapılan değişikliklere ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapıldı...
- Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu..
- Kar Tatili Yapan İşyerleri Hakkında...
- Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans eğitimi...
- Fazla Çalışma Onay Belgesi...
- 2018 Çok Pratik Bilgiler
- Asgari Ücret Belirlendi...
- 2017 Senesi İçin Engelliler için Vergi İndirim Tutarları Belirlendi..
- 2017 Senesi İçin Vergiden İstisna Yemek Bedeli Tutarı...
- 2017 Gelir Vergisi Tarifesi yayınlandı...
- Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sağlanan Haklar...
- Otomatik BES’te Kademeli Geçiş ve Yetkili BES Şirketleri...
- İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanma Zorunluluğu Ertelendi..
- Stajyerler ve stajyer desteğine ilişkin yeni düzenlemeler...
- 2017 senesinde e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçecekler için Hatırlatma..
- Asgari ücret desteğinden (AÜD) faydalanan işyerleri için SGK Prim Ertelemesi..
- Resmi Defter Açılış Tasdikleri...
- 1 Ocak 2017 itibariyle Otomatik BES’in 1000 ve üzeri işyerleri için zorunlu olacağı açıklandı..
- Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılıma İlişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı..
- Prim Borcu Olan Bağ-Kur (4/b) Sigortalılarının Beş Puanlık SGK Teşvikinden Yararlanma Şartı..
- Analık İzni Sonrası Kısmi İstihdam...
- İş Hukuku ve SGK Uyg. Değişiklikler Eğitimi 13 Aralık...
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- Asgari Ücretliler İçin Asgari Geçim İndirimi İlavesine uygulaması resmi gazetede yayınlandı..
- Vergi İnceleme Süreçlerinde Önemli Değişiklikler...
- SGK ve Maliye borçlarının Yapılandırma Başvuru Süresi Uzatıldı..
- Bağ-Kur Sigortalıları İçin 5 Puanlık SGK Prim Teşviki Başladı..
- Özel İstihdam Bürolarına ilişkin yönetmelik yayınlandı...
- 4760 Elektrikli Araçlar İçin Özel Tüketim Vergisi Oranları Düşürüldü!
- Web raporlama sistemimiz yenilendi!
- Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı.
- Yapılandırma ve Vergi Barışı Başvuruları İçin Son Tarih 31 Ekim 2016
- Web tabanlı masraf yönetim yazılımı Expego ile...
- İş Hukuku ve SGK Uyg. Değişiklikler Eğitimi..
- 2016 Çok pratik bilgiler yayında..
- İş Hukuku ve SGK Uygulamaları Eğitimi
- 2015 2. dönem çok pratik bilgiler yayında...
- Haziran bültenimiz yayında...
- Bordro Hesaplama ve SGK İşlemleri Eğitimi..
- Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans eğitimi...
- 2015 çok pratik bilgiler yayında..
- Aralık 2014 Bültenimize ulaşabilirsiniz.
- 2014 Temmuz çok pratik bilgiler yayında..
- 2014 Ocak çok pratik bilgiler yayında...
- 2013 Temmuz Çok Pratik Bilgiler yayında..
- Mayıs Platin Bülten yayınlandı...
- Web tabanlı masraf yönetim yazılımı Expego ile...
- Nisan Platin Bülten yayınladı...
- Mart Platin Bülten yayınladı...
- Şubat Platin Bülten yayınlandı...
- SGK uygulamaları ve istihdam teşvikleri eğitimimiz 15 Mart...
- Ocak Platin Bülten yayınlandı..
- 2013 Çok pratik bilgiler yayınlandı...
- Aralık Platin Bülten yayınlandı..
- Kasım Platin Bülten yayınlandı...
- Ekim Platin Bülten yayınlandı..
- Eylül Platin Bülten yayınlandı...
- EXPEGO ile masrafları hafifletin!
- Bordrolarınız artık elektronik posta ile elinizde...