Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Kasım 2016 Bülten


Analık İzni Sonrası Kısmi İstihdam...
08.11.2016 tarih ve 29882 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik düzenlendi.

Yönetmelikte; belli işlerde çalışanlar ve eşi çalışmayanlar hariç doğum yapan kadınlara ve evlat edinenlere çocuğun okula başlama dönemine kadar part-time çalışma hakkı tanınmakta. Yine part-time personeli Özel İstihdam Büroları vasıtasıyla çalıştırmak mümkün hale gelmekte.


 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Ocak    2017'de Başlıyor:

Uygulama 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacak olduğundan ve her bir ihlal için ÇSGB tarafından 100 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağından dolayı; İşverenlerin sigorta firmalarını seçmeleri, personeli bilgilendirmeleri gibi ön hazırlıkları şimdiden yapmaları uygun olacaktır.


Yapılan düzenlemeye göre işveren tarafından düzenlenecek bir emeklilik sözleşmesiyle, 4/a kapsamında sigortalı olanlar bireysel emeklilik sistemine otomatik katılacaklar. Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımla ilgili uygulama esasları sırasıyla aşağıdaki gibidir: 


* Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, 01.01.2017 tarihinden itibaren   uygulanacaktır. 


* 45 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı olanlar sisteme otomatik olarak dâhil olacaktır.


* Çalışanlardan düzenli olarak her ay prime esas kazancın %3 ü kadar BES kesintisi yapılacaktır.


* Çalışanların bizzat kendilerine imzalatılacak emeklilik sözleşmesi, işveren tarafından hazırlanacaktır.


* Çalışan isterse emeklilik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde sözleşmeden cayabilecektir.


* Emeklilik sözleşmesinden cayabilmek için, iki ay içerisinde cayma dilekçesinin verilmesi gerekir.


* Cayma dilekçesinin verilmesi halinde ödenen tutarlar 10 işgünü içerisinde geri ödenecek.


* Otomatik katılım zorunlu olduğu halde, bireysel emeklilik sisteminde kalmak zorunlu değildir, çıkış konusunda tercih vardır.


* Caymak istemeyen çalışanlardan her ay düzenli olarak prime esas kazancın %3'ü kadar kesinti yapılmaya devam edilecek.


* Daha fazla tutarda kesinti yapılmasını isteyen çalışan, emeklilik sözleşmesinde bunu talep edebilecektir.


* Devam etmek isteyen çalışanlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL devlet katkısı ödenecektir.


* Kesintiler işverence yapılacaktır. Kesilen tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır.


* İşveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.


* Emeklilik planları kapsamında şirketlerce (emeklilik şirketi) fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak.

                

SGK Matrah Üst Sınırı 7.5 kat olarak Değişiyor:
16 Kasım 2016 tarihinde yapılan meclis görüşmelerinde; SGK primine esas üst sınırı asgari ücretin 6,5 katından 7,5 katına çıkartılması onaylandı. Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanması ile birlikte  1 Ocak 2017 itibariyle Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 7,5 katı oluyor.


Prime esas üst sınırının arttırılmasının etkileri şu şekilde olacaktır (Varsayımlar: Bugün geçerli olan asgari ücret parametreleri kullanılmıştır (1 Ocak 2017'de değişecektir). Aylık brüt ücretin 13.000 TL, gelir vergisi oranının %35, SGK İşçi Oranının %15, SGK İşveren Oranının ise %17,5 olduğu varsayılmıştır):


* Tavan 10.705,50 TL'den 12.352,50 TL'ye çıkmakta (1 Ocak 2017'de yeni asgari ücrete göre değişecek)


* Brüt ücretle anlaşılan kişinin net maaşı 160,58 TL azalırken (SGK İşci 247,05 TL artarken Gelir Vergisi 86,47 TL azalacağından dolayı); işveren maliyeti 288,22 TL artacaktır.


* İşsizlik ödeneği ve emekli maaşları bu kişiler için artacak.