Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Eylül 2015 Bülten
01.09.2015-31.12.2015 dönemi için uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Hakkında;

27.08.2015 tarih 29458 sayılı Resmi Gazete’de 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği en yüksek devlet memurunun (Başbakanlık Müsteşarı) ek göstergesi 8000 olduğundan bu kişilere ödenecek özel hizmet tazminatı oranı %200’den %215’e yükseltilmiştir. Bu nedenle kıdem tazminatı tavanı 01.09.2015 tarihinden itibaren 3828,37 TL’dir.

 
Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı;

23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

 

Kamu Çalışanları İçin Bayram Tatilinin 9 Güne Uzatılması ve 2,5 Günün İdari İzin Sayılması Hakkında;

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren iki buçuk gün idari izinli sayılacaklardır.

 

“Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” 1 Eylül’de yürürlüğe giriyor.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150820-6.htm

 

Elektronik tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlıyor.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150827-7.htm

 

6552 sayılı yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre eklenen geçici 53. Maddesinde yer alan başvuru süresi 30.09.2015 tarihinde sona erecektir.

Gelir Testi için 30.09.2015 son müracaat tarihi olup borcun çıkması halinde yapılandırma için son müracaat tarihi ise 02.11.2015’dir.

Menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi ile ilgili olarak 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanan Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin yürürlüğü 31.12.2015 tarihinde sona ermektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/12/20041231m3.htm#1

 

6552 sayılı yasa ile 60/(g) kapsamındaki GSS li olanların 30.09.2015 tarihine kadar gelir testine müracaat etmeleri halinde, tescil başlangıç tarihinden itibaren gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerinin tahakkuk ettirileceği düzenlenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140911M1-1.htm

 

Evde Çocuk Bakımı Projesi Faydalanıcısı Annelerin, Bakıcı Adına Yapacakları Prim Ve Maaş Ödemeleri Hakkında;

Bu projenin amacı kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması, çalışan annelerin doğum sonrasında işlerine geri dönme süreçlerinin kolaylaştırılarak işgücü piyasasından kopmalarının önlenmesi ve genel olarak kadınların işgücüne katılımlarının artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında sağlanan aylık 300 Euro hibeye ilişkin ilk ödeme, faydalanıcı annelerin yukarıda belirtilen yükümlülükleri ve diğer proje şartlarını yerine getirdiklerinin kontrolünün ardından 15 Eylül 2015 tarihinde annelerin Halk Bankası Euro hesaplarına yatırılacaktır.

http://www.sgk.gov.tr/evdecocukbakimi.pdf