Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Ağustos 2015 Bülten


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2015-19 sayılı genelgesi ile 2013/11 sayılı genelgede bazı değişiklikler yapılmıştır;


  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel ile bir yıldan az süreli veya mevsimlik olarak çalıştırılan geçici personel, işçi sayılmadıklarından işçi sendikalarına üye olmamakta ve dolayısıyla haklarında 6356 sayılı Kanundan Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan yararlanamamaktadırlar.

  •  Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri halinde, hizmet alım sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece 4 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

  • Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları 01.10.2008 tarihinden 4 (b) kapsamında sigortalı sayılmadıklarından kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı hizmet akdine tabi çalışmaları kaydıyla 4(a) kapsamında sigortalı bildirilmelerinde sakınca bulunmamaktadır.

  • Sigortalıların 2829 sayılı Kanuna göre gün sayısının belirlenmesinde aynı ayda birden fazla statüde çalışmasının bulunması halinde gün sayısı 31 gün olarak alınarak sigortalıların aylığa hak kazandığı statü belirlenecek, sigortalıların artık gün sayıları aylık bağlanmasında prime esas kazanca ilave edilecek yıl içindeki gün sayısı 360 günü geçmeyecektir.

  • İŞKUR kursiyerlerinin prim oranları 6645 sayılı Kanunla 23.04.2015 tarihinden itibaren %1 iş kazası ve meslek hastalığı, %4,5 GSS primi olmak toplam %5,5 a indirilmiştir.

  • 4 (c) kapsamındaki sigortalılardan 657 sayılı Kanun ve ilgili personel mevzuatı gereğince ücretsiz izne ayrılanların kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, bu sürelerde; sigortalı sayılmalarına ve prim ödemelerine imkân bulunmamaktadır.

  • Yurtdışında öğrenim gören ve bu süresini borçlanmak isteyenler 6645 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile istedikleri zaman borçlanmaları mümkün hale getirilmiştir.

    http://www.sgk.gov.tr


 


29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazetede Yeni İlkyardım Yönetmeliği yayınlanmıştır.


Buna göre; çalıştırılması zorunlu olan ilkyardımcı sayısı aşağıdaki gibidir:


a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,


b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,


c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm