Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Temmuz 2015 Bülten
5510 sayılı Kanun 5. maddesi b fıkrasında yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

Mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları olan meslek yüksek okulu, Teknik Eğitim Fakültesi vb. mesleki ve teknik eğitim okulları öğrencilerinin staj yapması halinde yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde net asgari ücretin yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde net asgari ücretin yüzde 15'inden az olmamak üzere ücret ödenmesi gerekmektedir.

6645 sayılı yasada yapılan düzenlemeye göre 12 aydan fazla süreyle BAĞKUR prim borcu bulunanların, 31 Temmuz 2015 tarihine kadar prim borçlarını ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde sigortalılığı durdurulacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm

Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları neticesinde, Türkiye dışında icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye'de kesilen vergilerin iade mümkün hale gelmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-17.htm

Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-4.htm

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-defter tutmak ve e-fatura düzenlemek zorundadırlar.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-18.htm

30.06.2015 tarih ve 29402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.07.2015 tarihinden sonra yapılacak sermaye artırımlarında indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150630-14-1.pdf

01.07.2015-31.12.2015 dönemi için asgari ücretin günlük tutarı brüt 42,45 TL ve aylık tutarı da brüt 1273,50 TL olarak uygulanacaktır. Aynı dönemde  aylık SGK tavan ücreti ise brüt  8.277,90 TL ve  kıdem tazminatı tavanı 3.709,98 TL olarak belirlenmiştir.