Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bordro ve İş Kanunu Eğitimleri
SGK uygulamaları ve istihdam teşvikleri
İş Hukuku ve SGK Uygulamaları Eğitimi
 
İş Hukuku ve SGK Uygulamaları Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • İşçi özlük dosyasında bulunması uygun olan belgeler

 • Kıdem tazminatı verilmesi ve hesaplanması

 • Fesih hakkı

 • Ücret ve ücret hesap pusulası

 • İbraname

 • Toplu işçi çıkarımının bildirilmesi

 • Çalışma belgesi verilmesi

 • İşçi ücretinden kesilecek para cezaları

 • Analık halinde çalışma ve süt izni

 • Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

 • Günlük çalışma süreleri

 • Genel ve hafta tatili ücreti

 • Fazla çalışma

 • Telafi çalışması

 • Derhal fesih sebepleri

 • İhbar tazminatı