Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Ocak 2015 Bülten
e-Arşiv Düzenlemesine Arzu Eden Mükellefler geçebilecektir. ( 433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği)
E-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri arzu etmeleri halinde e-Arşiv Uygulamasına geçip müşterilerine faturalarını elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Ancak müşterilerinin kağıt ortamda fatura düzenlenmesini talep etmeleri durumunda mükelleflerin buna uyma mecburiyeti bulunmaktadır.
Vergi borçlarına başvuru ve ödeme tarihlerinde deişiklik yapılmıştır. (6552 Sayılı Kanun'a İlişkin 2 Seri No.lu Genel Tebliğ)
6552 sayılı Kanun'un 73'üncü Maddesi Vergi dairesi borçlarına ilişkin aftan yararlanmak için başvuru süresi 31 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine, bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi ise peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil 2 Şubat 2015 tarihine uzatılmıştır.
Elektronik Ortamda Kayıt Oluşturma Saklama ve İbraz Etme zorunluluğu (431 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)
Kayıtlarını elektronik ortamda oluşturması istenen E-fatura mükellefleri ile ÖTV I sayılı liste kapsamındaki malların ithalatını yapan mükellefler, muhasebe kayıtlarını Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde saklamak ve talep edildiğinde ibraz etmek mecburiyetindedirler.
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=LAfMZgzO6CaGLVl7&type=sirkuler

 

Fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.
İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. Fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyan işveren tarafından, her yılın Ocak ayı başında işçilerden yazılı onay alınır ve bu onaya ilişkin yazı işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışmalar için işçinin onayının alınmaması idari para cezasını gerektirir.

 

2015 yılı güncellenmiş SGK, Vergi ve Bordro parametrelerine ilişkin bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz.