Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Şubat 2015 Bülten

 

SGK’nın Engelli’ler için uyguladığı teşvikte bazı prosedürel kolaylıklar getirilmiştir:
4857 No’lu kanunun 30 uncu maddesinde bahsedilen engelli teşvikinden faydalanmak için Türkiye İş Kurumunda ve SGK’da bir dizi prosedürün yerine getirilmesi gerekmekte idi. Yeni yapılan düzenleme ile engelli bildirimi E-Bildirge yolu ile gerçekleştirilecektir.
Kent kart dolum bedelleri ile personelin şehir içi yol giderlerinde belge düzeni:
30.9.2014 tarih 553 no’lu özelge ile konuya bazı açıklıklar getirilmekte. Özelgeye göre; belge verilmeyen vasıtalarda (minibüs gibi) tutarın bir masraf beyanına (bordroya) yazılması yeterli olacaktır. Kart dolumlarında ise alınan bilgi fişi masraf formuna eklenerek giderleştirilecektir.
Bağımsız denetime tabi olacak Şirketlere ait sınırlar yeniden belirlenmiştir:
Genel sınır olarak; tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır:
·         Aktif toplamı 50.000.000 TL ve üstü olması.
·         Yıllık net satış hasılatı 100.000.000 TL ve üstü olması.
·         Çalışan sayısı 200 ve üstü olması.

Karar ile ilgili diğer detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150201.htm