Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Bültenler
Aralık 2016 Bülten
Nisan 2014 Bülten
Mart 2015 Bülten
Şubat 2015 Bülten
Ocak 2015 Bülten
Mayıs 2015 Bülten
Haziran 2015 Bülten
Temmuz 2015 Bülten
Ağustos 2015 Bülten
Eylül 2015 Bülten
Kasım 2016 Bülten
 
Nisan 2014 Bülten
6111 Sayılı Teşvik Ve Diğer Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma İşlemlerinin Durdurulması;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan 2015/10 sayılı genelgede 6111 sayılı yasa ile düzenlenen geriye dönük olarak yararlanılmayacağına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

 

Aylık Prim Hizmet Belgelerinde Kanun Numarası Veya Belge Türünün Hatalı Seçilmiş Olması Nedeniyle Yapılacak İşlemler;
10.03.2015 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Yazısında, aylık prim hizmet belgelerinde kanun numarası veya belge türünün hatalı seçilmiş olması nedeniyle, işverenlerden iptal ve asıl/ek belge verilmesi istenilmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi ve Yapılandırma Sürelerinin Uzatılması;

Yeni düzenleme ile gelir testi ve yapılandırma süreleri;
·         Gelir Testi: 30.09.2015
·         Yapılandırma;
a.       Başvuru Süresi: 02.11.2015
b.      İlk Taksit Başlama: 30.11.2015 olacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150331-1.htm

 

Sermaye şirketlerinin nakit sermaye artışları üzerinden hesaplanacak faiz tutarının, kurum kazancından indirimine olanak sağlanıyor.

01.07.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılacak nakit sermaye artırışları uygulama kapsamında olacaktır. Ayrıca söz konusu uygulamadan 2015 hesap döneminin geriye kalan kısmı için yararlanılacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407-19.htm

 

İthalat bedellerinin, ihracatcı firma dışında başka bir firmaya transfer edilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılması hakkında;

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 70903105-165.01.03 sayılı Özelge ile İthalat bedellerinin, ihracatcı firma dışında başka bir firmaya transfer edilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılacağı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 

 

01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazetede Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esaslarını düzenlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150401.htm

 

 

e-Bilet, e-Fatura ve e-Defter’e İlişkin Uygulama Değişikliklerini İçeren VUK Genel Tebliğleri Yayımlandı

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan aşağıdaki Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile bazı düzenlemeler yapılmıştır.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-15.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-17.htm