Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Haberler
Bordrolarınız artık elektronik posta ile elinizde...
EXPEGO ile masrafları hafifletin!
2013 Çok pratik bilgiler yayınlandı...
SGK uygulamaları ve istihdam teşvikleri eğitimimiz 15 Mart...
Nisan Platin Bülten yayınladı...
Web tabanlı masraf yönetim yazılımı Expego ile...
Mayıs Platin Bülten yayınlandı...
2013 Temmuz Çok Pratik Bilgiler yayında..
2014 Ocak çok pratik bilgiler yayında...
2014 Temmuz çok pratik bilgiler yayında..
Aralık 2014 Bültenimize ulaşabilirsiniz.
2015 çok pratik bilgiler yayında..
Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans eğitimi...
Haziran bültenimiz yayında...
2015 2. dönem çok pratik bilgiler yayında...
İş Hukuku ve SGK Uygulamaları Eğitimi
2016 Çok pratik bilgiler yayında..
İş Hukuku ve SGK Uyg. Değişiklikler Eğitimi..
Web tabanlı masraf yönetim yazılımı Expego ile...
Yapılandırma ve Vergi Barışı Başvuruları İçin Son Tarih 31 Ekim 2016
Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı.
Web raporlama sistemimiz yenilendi!
4760 Elektrikli Araçlar İçin Özel Tüketim Vergisi Oranları Düşürüldü!
Özel İstihdam Bürolarına ilişkin yönetmelik yayınlandı...
Bağ-Kur Sigortalıları İçin 5 Puanlık SGK Prim Teşviki Başladı..
SGK ve Maliye borçlarının Yapılandırma Başvuru Süresi Uzatıldı..
Vergi İnceleme Süreçlerinde Önemli Değişiklikler...
Asgari Ücretliler İçin Asgari Geçim İndirimi İlavesine uygulaması resmi gazetede yayınlandı..
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İş Hukuku ve SGK Uyg. Değişiklikler Eğitimi 13 Aralık...
Analık İzni Sonrası Kısmi İstihdam...
Prim Borcu Olan Bağ-Kur (4/b) Sigortalılarının Beş Puanlık SGK Teşvikinden Yararlanma Şartı..
Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılıma İlişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı..
1 Ocak 2017 itibariyle Otomatik BES’in 1000 ve üzeri işyerleri için zorunlu olacağı açıklandı..
Resmi Defter Açılış Tasdikleri...
Asgari ücret desteğinden (AÜD) faydalanan işyerleri için SGK Prim Ertelemesi..
2017 senesinde e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçecekler için Hatırlatma..
Stajyerler ve stajyer desteğine ilişkin yeni düzenlemeler...
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanma Zorunluluğu Ertelendi..
Otomatik BES’te Kademeli Geçiş ve Yetkili BES Şirketleri...
Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sağlanan Haklar...
2017 Gelir Vergisi Tarifesi yayınlandı...
2017 Senesi İçin Vergiden İstisna Yemek Bedeli Tutarı...
2017 Senesi İçin Engelliler için Vergi İndirim Tutarları Belirlendi..
Asgari Ücret Belirlendi...
2018 Çok Pratik Bilgiler
Fazla Çalışma Onay Belgesi...
Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans eğitimi...
Kar Tatili Yapan İşyerleri Hakkında...
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu..
Stajyer Öğrencilerle ilgili 9 Aralık 2016’da yapılan değişikliklere ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapıldı...
Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı...
SGK Borçlarının Yapılandırması Sürelerinde 4 Aylık Süre Uzatımı..
Torun Bakan Büyükannelere Maaş Projesi..
Yeni İstihdam Prim ve Gelir Vergisi Teşviki..
Stajyer Desteği...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi...
Vergi ve SGK İşyeri Sicil Numaralarının Birleştirilmesi İşlemi...
Yabancılara Konut Satışında KDV İstisnası
Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Getiren 6824 Sayılı Kanun Yayımlandı..
Yurtdışı Kredilerde KKDF indirimi...
Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik...
İhracatçı Firma Yetkililerine Yeşil Pasaport Verilmesi...
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi için Bildirim Süresi Uzatıldı...
Stajyer Ücretleri...
İşbaşı Eğitim Programlarında İşsizlik Kriterinin Değişmesi..
1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren...
SGK borcunu yapılandıranlardan ilk taksiti ödemeyenler...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulaması..
Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin SGK Prim Teşviki..
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması..
İhracat'ta E-Fatura Dönemi Başlıyor..
1 Temmuz İtibariyle Otomatik BES Kapsamına Girecek Olan Çalışanlar..
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hakkında...
Bordro Parametreleri...
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı..
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı...
SGK Prim Ödeme Tarihi Uzatıldı..
Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Duyuru...
Çalışandan Fazla Çalışma Onayının Alınmasına Yönelik Uygulama Kalktı...
Sevk İrsaliyesi ve Benzeri Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda...
Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerden Dolayı İnceleme veya Takdire Sevk’e Son..
Yapım ve İlgili İşlerde KDV Tevkifat Oranında Değişiklik..
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayınlandı (Seri No:4)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması..
İşçi Alacaklarında Arabuluculuk ve İşçi Alacaklarında Zamanaşımı..
Stajyerler İçin Ödenen Devlet Katkısı..
İşe İade Davalarında Arabuluculuk Uygulaması Geliyor..
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne eklenmiş ve Resmî...
Muhtasar SGK Bildirgelerinin Birleşmesi Erteleniyor..
Torba Yasadaki Bazı Önemli Değişiklikler..
2018 Çok Pratik Bilgiler yayında..
İşsizlik Ödeneği İçin Yeni Tutarlar Belirlendi..
2018 Yılı Birinci Dönem Yurtiçi ve Yurt Dışı Harcırah/Gündelik Tutarları Belirlendi..
Finansçı Olmayanlar için Muhasebe ve Finans Eğitimi..
Ocak 2018 İtibariyle Otomatik BES Kapsamına Girecek Olan İşyerleri..
Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulanmaya Başlanılması..
Yurt İçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz ve Dövize Endeksli Kredilere İlişkin Düzenleme..
1774 Sayılı Kanun uyarınca işyerlerinin çalışanlarının kimlik bilgilerini..
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Bildirim Yükümlülüğü..
"Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı..
KDV Kanununda Büyük Reform Mecliste..
SGK Otomatik İşyeri Tescili..
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Süresi Uzatıldı..
Posta ve Kargo ile Yurtdışından Gelen Eşyada Vergi Muafiyeti..
Kreş ve gündüz bakımevlerine yapılan ödemeler için Gelir Vergisi İstisnası..
İmalat sanayinde kullanılmak üzere KDV istisnası ve faydalı ömür...
Konut teslimlerinde KDV ve Tapu Harcı İndirimi..
İlk 3 aylık Geçici Vergi Süresi Uzatıldı..
SGK ve Diğer Kamu Borçlarına İlişkin Yapılandırma..
İşveren Vekili Tarafından Yürütülebilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Çalışan Sınırı Artırıldı..
Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı..
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulanmasında Erteleme..
1 Senden 1 Benden Esnaf Teşviki..
Otomatik BES Sistemine Girecek İşyerleri...
Yeni kıdem tazminatı tavanı açıklandı..
Bedelli Askerlik Süresi Ücretsiz İzin Olarak Kullandırılacak..
7143 Sayılı kanuna göre alacakların..
Stajyer Desteği Uzatıldı..
Varlık Barışında Süreler Uzatıldı..
Faiz Kazancı İçin Uygulanan Stopaj Oranları 3 aylık Geçici Süre İçin Değiştirildi..
Tecil Faizi Yıllık %24'e, Gecikme Zammı ise Aylık %2'ye çıktı..
Yabancı Para Cinsinden Yapılmış Bazı Sözleşmelerin TL’na Çevrilmesi..
Beklenen Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Sınırlamasıyla İlgili Düzenlemelerin Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı..
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulanması..
 
2013 Temmuz Çok Pratik Bilgiler yayında..
Asgari Ücret01.07.2013-31.12.2013
Brüt Asgari Ücret (16 yaşını doldurmuş) 1021,50
Net Asgari Ücret (16 yaşını doldurmuş) 803,68 (AGI Dahil, bekar veya eş çalışıyor)
Brüt Asgari Ücret (16 yaşını doldurmamış) 877,50
Net Asgari Ücret (16 yaşını doldurmamış) 700,73 (AGI Dahil, bekar veya eş çalışıyor)
  
Kıdem Tazminatı Tavanı01.07.2013-31.12.2013
Kıdem Tazminatı Tavanı 3254,44
  
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları 01.07.2013-31.12.2013 
Alt Sınır1021,50
Üst Sınır6.639,90
  
Vergisiz Yemek Bedeli 2013
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç)12
  
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı2013
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı0,00759
  
Sakatlık İndirim Oranları 2013
I. Derece Sakatlar800
II. Derece Sakatlar400
III. Derece Sakatlar190
  
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife 2013
10.700 TL ye kadar15%
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası20%
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, (ücret gelirlerinde 94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL) fazlası27%
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL), fazlası35%
  
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları  
 Özel Sektör
Özürlü0,03
Eski Hükümlü - -
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı - -
Terör Mağduru - -
  
Yıllık ücretli izin süreleri  
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)14 Gün 
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara20 Gün 
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar26 Gün 
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresiEn az 20 Gün
  
Hizmet Süresi İhbar Tazminatı Tutarı 
6 Aydan Az Süren İş İçin 2 Haftalık Ücret 
6 Ay-1,5 Yıl Arası 4 Haftalık Ücret 
1,5 Yıl-3 Yıl Arası 6 Haftalık Ücret 
3 Yıldan fazla Sürmüş İş İçin8 Haftalık Ücret 
  
2013 yılı için Asgari Geçim İndirimi miktarları  
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMUAYLIK TUTAR
  
BEKAR73,4
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN73,4
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU84,4
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 95,41
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 102,75
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 110,09
  
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 88,07
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU99,08
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU110,09
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU117,43
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU124,77