Referanslar    Kariyer    İletişim      ENGLISH   
 
Güncel
Emekliliğime ne kadar kaldı?
Web tabanlı bordro uygulama çözümü....
Muhasebe Sadece Vergi ile mi İlgilidir?
Muhasebe Outsourcinginde Büyük Kolaylıklar
Biz Muhasebeye Siz Geleceğinize Odaklanın
Teknoloji ve Güvenlik - Muhasebe
Krizin Muhasebesini Yapmak
Biz Bordroya Siz Geleceğinize Odaklanın
Teknoloji ve Güvenlik - Bordro
 
Krizin Muhasebesini Yapmak

Küresel kriz nedeniyle zor durumda kalan pek çok şirket, aslında süreci çok daha rahat atlatabilirdi. Evet bunu yapabilirlerdi! Üste­lik normal prosedürün dışına hiç çıkma­dan. Yapılması gereken sadece muhasebe kayıtlarını daha düzgün tutmak ve tutulan kayıtları düzgün bir şekilde üst yönetime raporlamaktı. Ancak pek çok şirket bu basit uygulamayı göz ardı ederek gelmekte olan dev dalgayı gözden kaçırdı. O ay için öde­nen borçlar veya para akışındaki yeterlilik, yönetim kadrolarını tatmin etmeye yetti. Oysa muhasebe kayıtlannın kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve aylara göre kıyaslan­ması, kriz nakit akışını vurmadan tedbir almayı mümkün kılabilirdi. Sadece krizin olumsuz etkileri değil, şirketlerin önünden geçip gitmekte olan fırsatlar da muhasebe departmanının verimli ve kapsamlı çalış­ması ile gerçeğe dönüşebilir. Muhasebenin vergisel yükümlülüklerin yanı sıra destek rolünün de kullanılması, kriz dönemlerinde hayati önem kazanan hızlı karar verme süreçlerini güçlendirecektir.

 

Bunun için şirket binasındaki en kuytu odaya kapatılan muhasebe departmanının daha şeffaf bir odaya taşınması atılacak ilk adım olabilir. "Türkiye'de genelde muhasebe sistemi dendiğinde, günlük işlemlerin kaydedildiği, analiz yapmaya çok da elveriş­li olmayan, sadece Vergi Usul Kanunu'nun gereklerini yerine getiren sistemler akla geliyor" diyor Emst&Young Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Selim Elhadef.

 

Buna karşın bordro takibi ve vergisel yükümlülüklerin yanı sıra muhasebe departmanının yönetime yardıma olabilecek verileri derlemesi şirket yönetiminin her türlü gelişmeye daha hızlı refleks göstermesini sağlayabilir. "Doğru fınansal verilere hızlı ulaşmak karar alma

hızına etki eden en önemli faktörlerdendir" diyor Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Sorumlu Ortağı Oktay Aktolun ve devam ediyor: "Bu amaca hizmet eden en önemli unsur etkin muhase­be yazılımlarıdır."

 

YAZILlMDA SEÇİCİ OLMAK

 

Bahsi geçen yazılımların muhasebe depart­manı tarafından uygulamaya geçirilmesi ise sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Her şeyden önce ,böyle bir vizyona ve meraka sahip olması gereken çalışanın yazılım alanındaki gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerekiyor. Bu riskin alınması ise diğer bir konu. Zira mevcut iş akışını değiştirmek muhasebe departmanının ciddi bir sorumluluk alması anlamına geliyor. Bu noktada yeni yazılımla­rın da dikkatli seçilmesi gerekiyor. "Yazılımın ihtiyacı ne kadar karşıladığı konusunda fikir sahibi olunmalı" diyor Oktay Aktolun. Elbette şirketin manevra kabiliyetini artıran raporlamalar için yazılımlar tek başına yeter­li değil. Yazılımları kullanan kişilerin kendi rapor dizaynlarını yapabilmesi, yazılımı bu ihtiyaca göre biçimlendirmesi gerekiyor.

 

Tabii bu zahmetlerin dış kaynak kullanı­mı ile bertaraf edilmesi mümkün. Birden fazla şirketle çalışan ve farklı sorunlara yönelik farklı çözümler getiren muhasebe şirketleri, bu alanın verimli kullanılma­sında da önemli rol oynayabilir. Platin Outsourcing Genel Müdürü Fikret Turhan, "Şirket içerisinde görevini devam ettiren muhasebe ekibi aynı fırmayla çalışmaktan dolayı bir süre sonra meslek körlüğü yaşa­yabilir" diyor. Maliyetlerin belirlenmesi ve düşürülmesi açısından da muhasebenin şirket dışına çıkarılması faydalı olabilir. An­cak şeffaf olmayan yönetimler, muhasebe departmanlarının şirket dışı gözler tarafın­dan incelenmesine sıcak bakmayacaktır.

 

Performans yönetiminin krizle birlikte daha da önem kazandığı bu günlerde bu tür bir yönetimin ne kadar sürdürülebilir ol­duğu ise tartışılır. Özellikle son aylarda ya­şanan belirsizlik, performansını yakından takip eden, aylık bazda yönetim raporlama alışkanlığını geliştirmiş şirketler için yöne­tilmesi daha kolay bir süreç olabilir. Tabii bunun için şirket vizyonlarının gelişmesi gerekiyor. -- Sinan Koparan --

 

Business Week 11-17 Ocak 2009 | Sayı 2